Categorieën

Welkom tekst

Disclaimer voor Westeindruitersport

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Westeindruitersport. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet worden kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Westeindruitersport.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen en foto´s die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzenen foto´s. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Westeindruitersport streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Westeindruitersport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via een link verwijzen.

Wijzigingen

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Door middel van deze website verstrekken wij louter informatie over ons bedrijf en de produkten die door ons bedrijf worden aangeboden.
 
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren
van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en
onvolledigheden van de op onze website opgenomen informatie.
 
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk
voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden, ook zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke schadelijke bestanden die hackers en of bezoekers  buiten ons medeweten op onze server plaatsen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
 
Verwijzingen/links naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij zeer selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Westeind Ruitersport en Zadelmakerij